Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2024-2029

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zakres działania poszczególnych Komisji określa Statut Gminy.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI NA KADENCJĘ 2024 - 2029

Komisja Rewizyjna

1) Andrzej Barucha - Przewodniczący Komisji,
2) Teresa Piechulla,
3) Martyna Kaleta,
4) Łukasz Cichoń,
5) Józef Pieruszka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Józef Pieruszka - Przewodniczący Komisji,
2) Andrzej Barucha,
3) Ilona Baron-Lipka,
4) Marcin Boronowski,
5) Łukasz Cichoń.

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

1) Teresa Piechulla - Przewodniczący Komisji,
2) Marcin Boronowski,
3) Ilona Baron-Lipka,
4) Jan Mrozek,
5) Agnieszka Wycisk.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

1) Agnieszka Wycisk - Przewodniczący Komisji,
2) Teresa Piechulla,
3) Dawid Sander,
4) Ryszard Musioł,
5) Elżbieta Sączawa.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1) Gerard Stania - Przewodniczący Komisji,
2) Martyna Kaleta,
3) Jan Mrozek,
4) Anna Ryborz,
5) Dawid Sander.