Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.II.2024

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się II SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.
 4. Autoprezentacja radnych.
 5. Wnioski radnych dotyczące propozycji składów osobowych komisji rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. powołania składu osobowego komisji rewizyjnej,
 2. powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej,
 3. powołania składu osobowego komisji gospodarczo- budżetowej,
 4. powołania przewodniczącego komisji gospodarczo- budżetowej,
 5. powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,
 6. powołania składu osobowego komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego,
 7. powołania przewodniczącego komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego,
 8. powołania składu osobowego komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych,
 9. powołania przewodniczącego komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych,
 10. wynagrodzenia wójta,
 11. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2024 rok,
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Cisek
/-/ Marcin Markiefka