Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE Nr WOOŚ.420.1.14.2024.BB.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dnia 30 kwietnia 2024

Na podstawie 74 ust. 3aa ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), dalej ustawa ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółki ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 70-479 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Jaborowice”, w ramach którego:

  • elektrownie wiatrowe (szt. 2) będą zlokalizowane w obrębie: Jaborowice w gminie Polska Cerekiew,
  • infrastruktura towarzysząca będzie zlokalizowana w obrębach: Jaborowice oraz Zakrzów w gminie Polska Cerekiew,
  • obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje tereny:
    - gminy Polska Cerekiew usytuowane w obrębach: Jaborowice oraz Zakrzów;
    - gminy Cisek usytuowane w obrębie Nieznaszyn.

Pobierz:
PDFZAWIADOMIENIE WOOŚ.420.1.14.2024.BB.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 30 kwietnia 2024.pdf (146,43KB)