Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek

POSTANOWIENIE NR 832
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III
z dnia 21 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Cisek

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Komisarz Wyborczy w Opolu III postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołuję I sesję Rady Gminy Cisek na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 15:00.
§ 2. Ustalam porządek obrad I sesji Rady Gminy Cisek, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.
§ 3. Wykonanie postanowienia, w tym zaproszenie radnych, powierza się biuru rady.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz: 
PDFZałącznik do Postanowienia nr 832 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 21 kwietnia 2024 r.pdf (105,81KB)

Komisarz Wyborczy
w Opolu III

Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek