Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Nr 39/2024
Wójta Gminy Cisek
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Cisek

Na podstawie § 17 Statutu Sołectw z terenu Gminy Cisek przyjętych Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XLVIII/266/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuję zebranie wiejskie w sołectwach Gminy Cisek.

§ 2. Celem zebrań wiejskich jest dokonanie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 3. Ustala się zasady przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Cisek, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram wiejskich zebrań wyborczych określający termin, miejsce i godzinę zebrania, który jest załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Ustala się scenariusz przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sprawie dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39.2024 Wójta Gminy Cisek.pdf (82,81KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39.2024 Wójta Gminy Cisek.pdf (106,44KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39.2024 Wójta Gminy Cisek.pdf (152,11KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko