Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Nr 38/2024
Wójta Gminy Cisek
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie  część nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek na rzecz Stowarzyszenia „Euro-Country” z siedzibą w Polskiej Cerekwi, szczegółowo określonych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

      2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 38.2024 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 kwietnia 2024.pdf (103,28KB)

Pobierz skany dokumentów:
PDFZarządzenie.pdf (236,59KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia.pdf (363,78KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko