Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2024 roku

Uchwały z dnia 17 czerwca 2024 r. - III sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2024-2029)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
III/24/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.III.24.2024.2024-06-17.pdf (210,19KB)

 
III/23/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.III.23.2024.2024-06-17.pdf (4,31MB)

 
III/22/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2024 rok

PDFUchwała.III.22.2024.2024-06-17.pdf (900,24KB)

DzUWojOp.gif
III/21/2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cisek

PDFUchwała.III.21.2024.2024-06-17.pdf (201,91KB)

 
III/20/2024 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.III.20.2024.2024-06-17.pdf (209,02KB)

DzUWojOp.gif
III/19/2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Łanach

PDFUchwała.III.19.2024.2024-06-17.pdf (216,29KB)

 
III/18/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.III.18.2024.2024-06-17.pdf (332,32KB)

 
III/17/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.III.17.2024.2024-06-17.pdf (202,91KB)

 
III/16/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisek

PDFUchwała.III.16.2024.2024-06-17.pdf (200,11KB)

 
III/15/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.III.15.2024.2024-06-17.pdf (196,81KB)

 

 

Uchwały z dnia 13 maja 2024 r. - II sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2024-2029)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
II/14/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.II.14.2024.2024-05-13.pdf (3,84MB)

 
II/13/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2024 rok

PDFUchwała.II.13.2024.2024-05-13.pdf (1 004,82KB)

DzUWojOp.gif
II/12/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.II.12.2024.2024-05-13.pdf (201,19KB)

 
II/11/2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.11.2024.2024-05-13.pdf (202,61KB)

 
II/10/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.10.2024.2024-05-13.pdf (206,05KB)

 
II/9/2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.9.2024.2024-05-13.pdf (203,43KB)

 
II/8/2024 sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.8.2024.2024-05-13.pdf (206,33KB)

 
II/7/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.7.2024.2024-05-13.pdf (206,52KB)

 
II/6/2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.6.2024.2024-05-13.pdf (201,77KB)

 
II/5/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.5.2024.2024-05-13.pdf (204,89KB)

 
II/4/2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.4.2024.2024-05-13.pdf (199,08KB)

 
II/3/2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.3.2024.2024-05-13.pdf (204,75KB)

 

 

Uchwały z dnia 6 maja 2024 r. - I sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2024-2029)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.I.2.2024.2024-05-06.pdf (195,18KB)

 
I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.I.1.2024.2024-05-06.pdf (195,85KB)

 

 

Uchwały z dnia 25 marca 2024 r. - LXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2024)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LXIII/356/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LXIII.356.2024.2024-03-25.pdf (14,74MB)

 
LXIII/355/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2024 rok

PDFUchwała.LXIII.355.2024.2024-03-25.pdf (909,44KB)

DzUWojOp.gif
LXIII/354/2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Łanach

PDFUchwała.LXIII.354.2024.2024-03-25.pdf (215,81KB)

 
LXIII/353/2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Sławikowie – wymiana pokrycia dachowego i oszalowań ścian na kościele pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim

PDFUchwała.LXIII.353.2024.2024-03-25.pdf (217,49KB)

 
LXIII/352/2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Sławikowie – renowacja ambony z kościoła pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim

PDFUchwała.LXIII.352.2024.2024-03-25.pdf (216,15KB)

 
LXIII/351/2024 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

PDFUchwała.LXIII.351.2024.2024-03-25.pdf (400,01KB)

Uchylona decyzją Wojewody
LXIII/350/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.LXIII.350.2024.2024-03-25.pdf (316,90KB)

 
LXIII/349/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.LXIII.349.2024.2024-03-25.pdf (323,36KB)

 
LXIII/348/2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2024

PDFUchwała.LXIII.348.2024.2024-03-25.pdf (473,01KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 4 marca 2024 r. - LXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2024)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LXII/347/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LXII.347.2024.2024-03-04.pdf (8,45MB)

 
LXII/346/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2024 rok

PDFUchwała.LXII.346.2024.2024-03-04.pdf (805,65KB)

DzUWojOp.gif
LXII/345/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFUchwała.LXII.345.2024.2024-03-04.pdf (212,79KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 12 lutego 2024 r. - LXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2024)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LXI/344/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LXI.344.2024.2024-02-12.pdf (8,19MB)

 
LXI/343/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2024 rok

PDFUchwała.LXI.343.2024.2024-02-12.pdf (844,17KB)

DzUWojOp.gif
LXI/342/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2024 roku

PDFUchwała.LXI.342.2024.2024-02-12.pdf (208,42KB)

 
LXI/341/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030

PDFUchwała.LXI.341.2024.2024-02-12.pdf (5,61MB)

 
LXI/340/2024 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFUchwała.LXI.340.2024.2024-02-12.pdf (225,25KB)

DzUWojOp.gif
LXI/339/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cisek

PDFUchwała.LXI.339.2024.2024-02-12.pdf (206,77KB)

DzUWojOp.gif
LXI/338/2024 sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.LXI.338.2024.2024-02-12.pdf (344,95KB)

 
LXI/337/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała.LXI.337.2024.2024-02-12.pdf (204,25KB)