Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.LIX.2023

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Omówienie bezpieczeństwa  w Gminie Cisek.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowy oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”,
  PDFUchwała.LIX.ProgWspół_OrgPozarzadowe.2023.2023-11-20.pdf (549,67KB)
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.LIX.Stawki_podatku_nieruch.2023.2023-11-20.pdf (239,75KB)
 3. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

 Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk