Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 13/2023

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
13/2023
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji, wszczęcie postępowania
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona wód, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”,
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
1)    obręb ewidencyjny 0047 Kobylice w gminie Cisek - nr: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228/2, 229, 230, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 244, 245, 246, 247/2, 247/3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 285, 275, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 359, 360, 364, 1051, 1052, 1061, 1065/1 arkusz mapy 1,
- nr: 521, 522, 523, 524 arkusz mapy 2,

2)    obręb ewidencyjny 0052 Landzmierz w gminie Cisek
- nr: 137/1, 137/2, 139, 140/1 arkusz mapy 1,

3)    obręb ewidencyjny 0019 Dębowa w gminie  Reńska Wieś 
- nr: 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 391/2, 391/4, 391/5, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 485 arkusz mapy 3.
7 Znak sprawy
ŚR.6220.3.2023
8 Dokument wytworzył
Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula, ul. Cementowa 1,
47-316 Górażdże
9 Data dokumentu
23.03.2023 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 487 11 72
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
https://bip.cisek.pl/6543/1839/obwieszczenie-nr-sr622032023-wojta-gminy-cisek-z-dnia-19-wrzesnia-2023-r.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
19.09.2023 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy