Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.LVII.2023

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LVI Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Cisek na lata 2023-2026,
  PDFUchwała.LVII.GPPPDiODPD.2023.2023-09-11.pdf (1,41MB)
 2. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  PDFUchwała.LVII.zmKategorii-DROGI.2023.2023-09-11.pdf (583,25KB)
 3. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku,
  PDFUchwała.LVII.zmSTATUTU_GOK.2023.2023-09-11.pdf (229,45KB)
 4. zmiany do budżetu Gminy Cisek na 2023 rok,
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

 Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk