Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 12/2023

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
12/2023
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona wód, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Budowa obory oraz prowadzenie hodowli krów mlecznych i młodzieży wraz z budową betonowych silosów przejazdowych na kiszonkę dla Gospodarstwa Rolnego Adrian Mierzwa, Roszowicki Las, ul. Głogowiec 1
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Działka nr 911, karta mapy 5 Roszowicki Las  jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 1087 Roszowicki Las  
7 Znak sprawy
ŚR.6220.2.2023
8 Dokument wytworzył
EURO-EKO-POL Leszek Kamiński Sp. z o.o.
40-780 Katowice, ul. Owsiana 62
9 Data dokumentu
05.09.2023 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 487 11 72
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
https://bip.cisek.pl/6530/1839/obwieszczenie-nr-sr622022023-wojta-gminy-cisek-z-dnia-6-wrzesnia-2023-r.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
06.09.2023 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy