Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłaszanie projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie 17.08.2023 r. – 12.09.2023 r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji znajdujący się na terenie sołectw Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn i Roszowicki Las, na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030.

Prosimy o zaznajomieni się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Pamiętaj, każdy zgłaszany projekty musi być zlokalizowany na wyznaczonych w gminie obszarach do rewitalizacji (mapy obszarów poniżej).

Sposób zgłoszenia projektów:

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek;
  • w formie elektronicznej, korzystając z linka: https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_cisek.

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek,
  • przesłać listem na adres: Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.


W dniu 5 września o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Cisek odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji!

W załączeniu:

  • Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • Mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji;
  • Informacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pobierz:

DOCfiszka ogólna.doc (87,00KB)
PDFfiszka ogólna.pdf (191,22KB)
PDFInformacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.pdf (566,67KB)
JPEGOR Miejsce Odrzańskie.jpeg (91,44KB)
JPEGOR Nieznaszyn.jpeg (88,92KB)
JPEGOR Roszowicki Las.jpeg (118,74KB)

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030:
Urząd Gminy Cisek
Kamila Kostka
Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji
Tel 77 4871 159
e-mail: inwest@cisek.pl