Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Gminy Cisek nr LVI/310/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

W dniu 31 lipca 2023 r. Rada Gminy Cisek przyjęła jednogłośnie uchwałę nr LVI/310/2023  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, aby przystąpić do II etapu prac, koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030.
Skuteczność i powodzenie procesu rewitalizacji jest uzależnione od partycypacji społecznej, w związku z tym GPR będzie opracowywany przy współudziale mieszkańców, środowisk społecznych, przedsiębiorców oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Cisek. Określone w dokumencie cele rewitalizacji, będą stanowiły wzorzec dla podejmowanych działań przez gminę, co w perspektywie wieloletniej powinno przyczynić się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, że GPR stanowić będzie narzędzie planowania, koordynowania oraz wdrażania inicjatyw, na realizację których Gmina Cisek będzie mogła ubiegać się z różnego rodzaju zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia (krajowych, unijnych, itp.).