Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek określa szczegółowo uchwała Rady Gminy Cisek nr LV/304/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 2199.

Uchwała zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek z zakładce PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2023 roku.

POBIERZ:
PDFWniosek-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych lub osadników w instalacjach -i-transport-nieczystosci-cieklych.pdf (150,70KB)