Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 8/2023

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
8/2023
2 Rodzaj dokumentu
Decyzja
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach na Budowę kanalizacji w Cisku-Etap II
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Decyzja, w której stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono środowiskowe uwarunkowania  przedmiotowego przedsięwzięcia
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek
  • 711/1, 711/3, 711/5, 711/7, 711/9, 711/11, 711/13, 711/15, 711/17, 723, 691/2, 691/4, 691/6, 691/8, 691/10,  691/12, 643, 654, 670, 690/2, 690/4, 1391 km. 1 Cisek; 
  • 789/2, 724, 1397, 760/7, 784/3, 1055, 760/11 km. 2 Cisek; 
  •  1175, 1146/3, 1248, 1219, 1318, 1323, 1255 km. 3 Cisek.
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2023
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
26.06.2023 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel. 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/6321/1839/obwieszczenie-nr-iur622022023-wojta-gminy-cisek-z-dnia-26-czerwca-2023-r.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
4/2023, 6/2023
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
27.05.2023 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy