Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 7/2023

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
7/2023
2 Rodzaj dokumentu
Zawiadomienie stron postępowania  o zmianie klasyfikacji przedsięwzięcia, wystąpieniu o opinie w sprawie  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz o  możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Obwieszczenie
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Przebudowa i rozbudowa istniejącej  fermy drobiu położonej na gruntach  miejscowości Miejsce Odrzańskie, w Gminie Cisek 
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0066 Miejsce Odrzańskie, dzialki nr  289/6, 289/7
7 Znak sprawy
IUR.6220.1.2023
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
10.06.2023 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel. 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/6278/1839/obwieszczenie-nr-iur622012023-wojta-gminy-cisek-z-dnia-16-czerwca-2023-r.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
3/2023
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
16.06.2023 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy