Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 18 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Cisek

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektora:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, z siedzibą w Roszowickim Lesie, ul. Szkolna 12, 47-253 Cisek;
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku, z siedzibą w Cisku, ul. Planetorza 21, 47-253 Cisek.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

  1. stronie internetowej Urzędu Gminy w Cisku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cisku, 
  2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz: 
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Cisek Nr 34.2023 z dnia 18 maja 2023 r.pdf (268,14KB)

PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (119,93KB)
PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko dyrektora.pdf (182,02KB)