Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.LIV.2023

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku za 2022 rok.
  PDFSprawozdanie z działalności GOPS za 2022.pdf (250,84KB)
 6. Przedstawienie sprawozdania z  zakresu wspierania rodziny w Gminie Cisek za 2022 rok.
  PDFSprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2022.pdf (214,75KB)
 7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Cisek za 2022 rok wraz z rekomendacjami.
  PDFRekomendacje do OZPS za 2022.pdf (151,17KB)
  PDFSprawozdanie OZPS za 2022r.pdf (1,90MB)
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku,
  PDFUchwała.LIV.zmStatutuGOK.2023.2023-05-08.pdf (193,07KB)
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża kruszywa naturalnego Kobylice IV,
  PDFUchwała.LIV.planZagospodar_KobyliceIV.2023.2023-05-08.pdf (2,51MB)
 3. petycji w sprawie utwardzenia i naprawy drogi wewnętrznej w Roszowickim Lesie przy ul. Słowackiego,
  PDFUchwała.LIV.petycja_droga.2023.2023-05-10.pdf (176,24KB)
 4. zaciągnięcia długoterminowego kredytu  na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice”,
  PDFUchwała.LIV.kredyt_drogiKobylice.2023.2023-05-10.pdf (274,32KB)
 5. zaciągnięcia długoterminowego kredytu  na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja SUW w Błażejowicach”,
  PDFUchwała.LIV.kredyt_SUWBłażejowice.2023.2023-05-10.pdf (274,75KB)
 6. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok,
  PDFUchwała.LIV.zmBudżetu Gminy.2023.2023-05-15.pdf (775,80KB)
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFUchwała.LIV.zmWPF.2023.2023-05-15.pdf (177,52KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

 Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek