Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji Rady Gminy Cisek

UWAGA!

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
ODWOŁUJE DZISIEJSZĄ SESJĘ RADY GMINY CISEK.

 

 

RG.0002.LII.2023
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się LII sesja Rady Gminy Cisek.
Porządek obrad przewiduje:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
  PDFUchwała.LII.Zwrot_kosztów.2023.2023-02-22.pdf (279,43KB)
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku,
  PDFUchwała.LII.Pomoc_WTZ.2023.2023-02-22.pdf (182,40KB)
 3. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Transmisja obrad pod adresem: http://bip.cisek.pl/2604/1741/transmisja-obrad-rady-gminy-cisek.html
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk