Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. - SPORT

Zarządzenie Nr 12/2023
Wójta Gminy Cisek

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Na postawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania – Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które wykonywane będzie przez:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA 1900” ŁANY, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania –  31.500,00 zł.
  2. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 3.000,00 zł.
  3. Uczniowski Klub Sportowy „UKS Cisek”, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 3.500,00 zł.
  4. Ludowy Zespół Sportowy „RUCH” STEBLÓW, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 15.000,00 zł.
  5. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”, z siedzibą w Cisku, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania –  46.000,00 zł.
  6. Akademia Piłkarska BLAZE Kędzierzyn – Koźle, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 1.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko