Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2023 roku

Uchwały z dnia 6 marca 2023 r. - LII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LII/288/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LII.288.2023.2023-03-06.pdf (11,94MB)

 
LII/287/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LII.287.2023.2023-03-06.pdf (752,03KB)

DzUWojOp.gif
LII/286/2023 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku

PDFUchwała.LII.286.2023.2023-03-06.pdf (168,79KB)

 
LII/285/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych

PDFUchwała.LII.285.2023.2023-03-06.pdf (168,34KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 6 lutego 2023 r. - LI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LI/284/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LI.284.2023.2023-02-06.pdf (11,20MB)

 
LI/283/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LI.283.2023.2023-02-06.pdf (381,70KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 stycznia 2023 r. - L sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
L/282/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.L.282.2023.2023-01-30.pdf (8,74MB)

 
L/281/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.L.281.2023.2023-01-30.pdf (639,86KB)

DzUWojOp.gif
L/280/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.L.280.2023.2023-01-30.pdf (251,09KB)

 
L/279/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.L.279.2023.2023-01-30.pdf (170,45KB)

DzUWojOp.gif
L/278/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.L.278.2023.2023-01-30.pdf (250,63KB)

 
L/277/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała.L.277.2023.2023-01-30.pdf (168,59KB)

DzUWojOp.gif
L/276/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

PDFUchwała.L.276.2023.2023-01-30.pdf (170,40KB)

DzUWojOp.gif