Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców.
W okresie od 27 lutego do 13 marca 2023 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

Do dnia 17 marca 2023 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 24 marca 2023 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Do dnia 27 marca 2023 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 28 marca do 17 kwietnia 2023 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt
  2. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
  3. niepełnoprawność kandydata – 6 pkt
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz:
PDFZarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Cisek z 27 stycznia 2023 r.pdf (281,07KB)
PDFUchwala.XXIV.147.2017 sprawie okreslenia zasad i kryteriow rekrutacji do szkół podstawowych.pdf (107,26KB)