Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Cisek z 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 7/2023
Wójta Gminy Cisek
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bez przetargu lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym w Łanach przy ulicy Głównej 96b stanowiący własność Gminy Cisek.

§ 2.1. Lokal, o którym mowa w § 1 został szczegółowo określony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

      2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

      3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PobierzPDFZałącznik do Zarządzenia nr 7.2023 z 26 stycznia 2023.pdf (108,04KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz skan: PDFZarządzenie nr 7.2023.pdf (592,29KB)