Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 6/2023
Wójta Gminy Cisek
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI/253/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w trybie bez przetargu na czas nieokreślony lokal użytkowy znajdujący się w budynku usytuowanym w Cisku przy ulicy Harcerskiej 2, stanowiący własność Gminy Cisek.

§ 2.1. Lokal o których mowa w § 1 został szczegółowo określony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

      2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

      3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 6.2023 z 26 stycznia 2023.pdf (108,07KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz skan: PDFZarzadzenie Wójta 6.2023.pdf (591,11KB)