Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2023 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr LX/336/2023 z 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LX/335/2023 z 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LIX/326/2023 z 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LIX/325/2023 z 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LVIII/322/2023 z 23 października 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LVIII/321/2023 z 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LVII/317/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LVII/316/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LVI/312/2023 z 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LVI/311/2023 z 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LV/309/2023 z 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LV/308/2023 z 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LIV/298/2023 z 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LIV/297/2023 z 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LIII/291/2023 z 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LIII/290/2023 z 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LII/I288/2023 z 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LII/287/2023 z 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr LI/284/2023 z 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr LI/283/2023 z 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr L/282/2023 z 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr L/281/2023 z 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok.
 • Uchwała Nr XLIX/271/2022 z 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLIX/270/2022 z 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2023 rok.