Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Remont koryta rzeki Odry w km 82+250 - 82+600

Wójt Gminy Bierawa zawiadamia, że w dniu 21.11.2022 r., na wniosek złożony przez Pana Macieja Rudnickiego pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, wydana została decyzja nr 4/22 (zn. sprawy IRZP.6220.7.2022) o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont koryta rzeki Odry w km 82+250 – 82+600 wraz z odcinkowym remontem prawego brzegu w km 81+100 – 81+600 – usuwanie szkód powodziowych. Etap II – remont prawego brzegu rzeki Odry w km 82+250 – 82+600 – usuwanie szkód powodziowych” realizowanego w rejonie miejscowości Bierawa w gminie Bierawa oraz miejscowości Roszowicki Las w gminie Cisek.

PobierzPDFZawiadomienie nr IRZP.6220.7.2022 Wójta Gminy Bierawa z 29 listopada 2022.pdf (419,32KB)