Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XLIX.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Procedura uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2023 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
  PDFProjekt uchwały w spr. budżetu na 2023 r.pdf (8,42MB)
  b) odczytanie opinii składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok,
  PDFUchwała 555 2022 Cisek-sig.pdf (282,91KB)
  c) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisek na lata 2023-2026,
  PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia WPF na 2023 r.pdf (1,17MB)
  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFUchwała 557 2022 Cisek-sig.pdf (280,06KB)
  e) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
  PDFUchwała 556 2022 Cisek-sig.pdf (285,81KB)
  f) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g) odczytanie stanowiska Wójta Gminy Cisek do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  h) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta wnioskami komisji problemowych,
  i) głosowanie nad wnioskami zmianami w projekcie budżetu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok,
  b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026,
  c) wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”,
  PDFUchwała.XLIX.Bon_Zlobkowy.2022.2022-12-14.pdf (269,92KB)
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
  PDFUchwała.XLIX.PomFinDlaPowiatu.2022.2022-12-12.pdf (184,40KB)
  e) zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok,
  f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk