Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XLVIII.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad .
 3. Wystąpienie starosty kędzierzyńsko- kozielskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XLVIII.stawki_pod_nieruchomosci.2022.2022-11-23.pdf (286,65KB)
 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XLVIII.stawki_pod_srodki_transportu.2022.2022-11-23.pdf (675,96KB)
 3. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnym,
  PDFUchwała.XLVIII.Przewóz_dzieci_niepełnosprawnych.2022.2022-11-21.pdf (268,10KB)
 4. nadania statutów Sołectwom Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XLVIII.statuty_sołectw.2022.2022-11-23.pdf (3,15MB)
 5. rozpatrzenia wniosku dotyczącego poboru kruszywa z rzeki Odry,
  PDFUchwała.XLVIII.pobór_kruszywa_z_Odry.2022.2022-11-23.pdf (272,29KB)
 6. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk