Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Statutów Sołectw Gminy Cisek

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz  Uchwały XLVII/256/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cisek Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 14 listopada 2022 r. 14 Zarządzeń w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Statutu Sołectwa:

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców sołectw w sprawie projektu zmiany statutu, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się od 19 listopada 2022 r. do 26 listopada 2022 r. 

Projekty zmiany statutów sołectw oraz formularze konsultacji dostępne są pod wyżej zamieszczonymi linkami oraz w gablocie każdego sołectwa oraz na stronie Urzędu Gminy www.cisek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Cisku.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko