Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek.

(Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r.  poz. 2213 )

Lp.

Data, miejsce, przeprowadzonego przetargu

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Liczba osób dopuszczonych
do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Najwyższa cena osiągnięta
w przetargu

Nabywca wyłoniony
w przetargu

1.

21.10. 2022 r.,
godz. 10.00
siedziba Urzędu Gminy Cisek 
ul. Planetorza 52

Obręb Steblów
działka nr 472,  k.m. 3,
pow. 0,1070 ha, użytek Bp,
KW OP1K/00075687/6

 

1

 

0

 

 38 000,00 zł

 

 

 38 380,00 zł

 

 

Sylwia
i Mariusz Długosz

 

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek oraz zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek od dnia 31.10.2022 r. do dnia 07.11.2022 r.