Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XLVII.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2022-2024,
  PDFUchwała.XLVII.GPWR.2022.2022-10-17.pdf (403,07KB)
 2. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku,
  PDFUchwała.XLVII.ZmStatutuGOPS.2022.2022-10-17.pdf (277,66KB)
 3. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XLVII.KONSULTACJE.2022.2022-10-18.pdf (279,08KB)
 4. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”,
  PDFUchwała.XLVII.Projekt_programu.2022.2022-10-17.pdf (417,62KB)
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek,
 6. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek,
 7. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok,
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek