Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 22/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
22/2022
2 Rodzaj dokumentu
Obwieszczenie
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Decyzja środowiskowa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior  i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z  częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą”
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0082 Przewóz 
działki nr 30 i 31 km. 1  Przewóz
7 Znak sprawy
IUR.6220.4.2022
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
22.09.2022 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5748/1816/obwieszczenie-nr-iur622042022-wojta-gminy-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-na-realizacje-planowanego-przedsiewziecia-pn-budowa-budynku-inwentarskiego-przeznaczonego-do-chowu-macior-i-odchowu-prosiat-do-warchlakow-wraz-z-czescia-socjalno-laboratoryjna-a-takze-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
10/2021, 14/2021, 16/2021, 29/2021, 32/2021, 3/20226/2022, 8/2022, 10/202211/2022, 13/2022
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
22.09.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy