Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 września 2022 roku

Zarządzenie Nr 67/2022

Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 września 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust.1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) w wykonaniu Zarządzenia Nr 55/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Steblów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 472 z karty mapy 3 o powierzchni 0,1070 ha stanowiącej własność Gminy Cisek.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 38.000,00 zł.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek, publikacji na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Pobierz: PDFZałącznik do zarządzenia nr 67.2022 z dnia 16 września 2022.pdf (123,53KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz skany: PDFZarządzenie nr 67.2022 z dnia 16 września 2022.pdf (279,87KB)
                           PDFZałącznik do zarządzenia nr 67.2022 z 16 września 2022.pdf (687,98KB)