Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. decyzji nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC/MP.20 o umorzeniu postępowania umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych „Pleso” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miejscowość: Dobrosławice, Gościęcin, Grudynia Wielka, Naczęsławice, Trawniki, Urbanowice w gminie Pawłowiczki”, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.)

Pobierz:
PDF22. ZAWIADOMIENIE dla SPOŁECZEŃSTWA.pdf (124,02KB)
PDF20. Decyzja o umorzeniu postępowania.pdf (168,86KB)