Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 17/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
17/2022
2 Rodzaj dokumentu
Decyzje
3 Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Cisek z dnia 04.04.2022 r., znak GNG.6131.27.2022 zezwalająca na usunięcie 6 szt drzew (topole) rosnących na cieku wodnym Cisek oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 357/3 w obrębie Sukowice.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek
7 Znak sprawy
GNG.6131.27.2022
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
04.04.2022 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 28, tel 77 48 71 159
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
16/2022
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
19.08.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy