Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 14/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
14/2022
2 Rodzaj dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów , materiałów oraz zgłoszonych żądań
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wydobywanie  kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE” w miejscowości Roszowice , gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie  na działkach nr 495, 496, 517, 518, 519„
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0087 Roszowice
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2022
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
04.08.2022 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5614/1816/obwieszczenie-nr-iur622022022-wojta-gminy-z-dnia-4-sierpnia-2022-r-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
33/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 12/2022
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
04.08.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy