Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego

W związku z wydaniem przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 127/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. znak: DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Kobylice III” położonego na terenie miejscowości Kobylice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, udzielonej spółce Górażdże Kruszywa Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli, oraz wynikającym z art. 33 ust. 3 z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Pobierz: PDFZawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego.pdf (87,07KB)