Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XLIII.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie Gminy:
 1. przedstawienie raportu,
  Raport o stanie Gminy Cisek w roku 2021
 2. debata nad raportem,
  W debacie nad Raportem mają prawo zabrać głos radni oraz mieszkańcy.
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  PDFUchwała.XLIII.wotum_zaufania.2022.2022-06-23.pdf (174,46KB)
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021:
 1. przedstawienia informacji nt. sprawozdania finansowego,
  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2021.pdf (7,25MB)
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku,
 3. przedstawienia Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,
  PDFUchwała 132 2022 Cisek-sig.pdf (296,30KB)
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  PDFUchwała.XLIII.Zatwierdzenie_sprawozdania_fin.2022.2022-06-23.pdf (179,83KB)
 1. Procedura absolutoryjna:
 1. przedstawienie protokołu i uchwały komisji rewizyjnej,
  PDFProtokół Komisji Rewizyjnej.pdf (1,49MB)
  PDFUchwała Komisji Rewizyjnej.pdf (681,61KB)
 2. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  PDFUchwała 193 2022 Cisek-sig.pdf (352,93KB)
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  PDFUchwała.XLIII.absolutorium.2022.2022-06-23.pdf (180,66KB)
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian do budżetu Gminy na 2022 rok,
  PDFUchwała.XLIII.ZmianyBudżetuGminy.2022.2022-06-23.pdf (495,97KB)
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XLIII.ZmianyWPF.2022.2022-06-23.pdf (12,13MB)
 3. zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
  PDFUchwała.XLIII.Plan_pracy_KR.2022.2022-06-23.pdf (254,61KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

TRANSMISJA XLIII posiedzenia Rady Gminy Cisek

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk