Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XLII.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  3. Przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku za 2021 rok.
    PDFSprawozdanie z działalności GOPS za 2021r.pdf (228,13KB)
  4. Przedstawienia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny w Gminie Cisek za 2021 rok.
    PDFSprawozdanie wspieranie rodziny za 2021r.pdf (194,05KB)
  5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Cisek za 2021 rok wraz z rekomendacjami.
    PDFOZPS.pdf (1,97MB)
    PDFRekomendacje do OZPS za 2021r.pdf (140,28KB)
  6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.
  7. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy.
  8. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy.
  9. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
  10. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  11. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cisek na lata 2022-2025,
    PDFUchwała.XLII.GPPPwR.2022.2022-05-23.pdf (1,50MB)
  2. określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek,
    PDFUchwała.XLII.stawki_opłaty.2022.2022-05-23.pdf (181,45KB)
  3. nadania wyróżnienia „Za Zasługi dla Gminy Cisek”,
    PDFUchwała.XLII.Za_zasługi_Pirog.2022.2022-05-30.pdf (179,10KB)
  4. nadania wyróżnienia „Za Zasługi dla Gminy Cisek”,
    PDFUchwała.XLII.Za_zasługi_Zorembik.2022.2022-05-30.pdf (179,43KB)
  5. zmian do budżetu Gminy na 2022 rok,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.
  1. Zapytania i oświadczenia radnych.
  2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
  3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

>>> Transmisja obrad Rady Gminy Cisek <<<