Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu

Zarządzenie Nr 35 /2022
Wójta Gminy Cisek
z dnia 6 maja 2022r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/217/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek położone w obrębie Kobylice,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie Kobylice o łącznej powierzchni 8,6257 ha stanowiące własność Gminy Cisek, określone szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 21,56 dt pszenicy przeliczonej na równowartość pieniężną według średniej krajowej ceny skupu pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS za I półrocze każdego roku.

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

     2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz: PDFZałącznik do Zarządzenia nr 35.2022 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2022.pdf (156,39KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko