Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie i Gminą Jemielnica

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych
projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 29 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
    a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem:
    https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_konsultacje,
    b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza  na adres: biuro@subregionkk.pl 
     
  2. Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz powiecie strzeleckim w terminie konsultacji. Dokładna data zostanie określona i podana w kolejnym ogłoszeniu. 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędów Gmin partnerów wchodzących w skład KSSOF, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 1.pdf (738,58KB)
PDFStrategia_KSSOF.PDF (2,75MB)
PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF (3,28MB)
PDFZałącznik nr 2. Model.pdf (2,72MB)
PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF (1,65MB)
PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf (471,50KB)
PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf (399,02KB)
DOCXFormularz uwag do projektu Strategii.docx (43,18KB)
PDFklauzula informacyjna RODO.pdf (131,93KB)