Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XXXIX.2022                                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym,
  PDFUchwała.XXXIX.GminnyPPiRPA.2022.2022-03-21.pdf (1,84MB)
  b) wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXIX.Przystanek_SUKOWICE.2022.2022-03-17.pdf (178,47KB)
  c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek położone w obrębie Kobylice,
  PDFUchwała.XXXIX.Zgoda_dzierżawa_Kobylice.2022.2022-03-17.pdf (178,27KB)
  d) udzielenia dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  PDFUchwała.XXXIX.DOTACJA_zabytek.2022.2022-03-21.pdf (180,31KB)
  e) przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2022,
  PDFUchwała.XXXIX.Program_opieki_zwierzeta.2022.2022-03-21.pdf (460,68KB)
  f) zmian do budżetu Gminy na 2022 rok,
  g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk