Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Cisek
z dnia 10 marca 2022  r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 6 lat część działki nr 301 położonej w obrębie Nieznaszyn, gm. Cisek stanowiącej własność Gminy Cisek, określonej szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Nieznaszyn - Nasz Nieznaszyn.

§ 2.1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 18.2022 Wójta Gminy z dnia 10 marca 2022 r.pdf (96,17KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko