Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 17/2022
Wójta Gminy Cisek
z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 6 lat część działki nr 466 położonej w obrębie Roszowicki Las, gm. Cisek stanowiącej własność Gminy Cisek określonej szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszowickim Lesie.

§ 2.1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 17.2022 Wójta Gminy z dnia 10 marca 2022 r.pdf (93,60KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko