Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 4/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
4/2022
2 Rodzaj dokumentu
Projekty strategii rozwoju 
3 Temat dokumentu
Inne
4 Nazwa dokumentu
Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek  z Prognozą oddziaływania na środowisko – II wyłożenie
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek jednostka ewid. 160303_2 Cisek
7 Znak sprawy
Nie dotyczy
8 Dokument wytworzył
URBIPLAN  Iwona Zięba , 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
9 Data dokumentu
2021 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5232/1816/obwieszczenie-wojta-gminy-o-ii-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-cisek.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
12/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
23.02.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy