Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XXXVIII.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przekazania petycji zgodnie z właściwością,
  PDFUchwała.XXXVIII.Przekazanie_petycji.2022.2022-02-21.pdf (238,66KB)
 2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXVIII.EkwiwalentOSP.2022.2022-02-21.pdf (276,67KB)
 3. zmian do budżetu Gminy na 2022 rok,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk