Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00059435 z dnia 2022-02-16

Termin składania ofert: 24.02.2022 g.10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 49785d7c-ff92-499d-9ab2-302662ef8f0c

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ dostępne są pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49785d7c-ff92-499d-9ab2-302662ef8f0c

W związku ze złożonym w dniu 17 lutego 2022 r. zapytaniem dotyczącym wyżej wymienionego postępowania zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:
PDFWyjaśnienie treści SWZ.pdf (412,77KB)

Pobierz: PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (342,04KB)

Tu znajdziesz: Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie