Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 3/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
3/2022
2 Rodzaj dokumentu
Uzupełnienie Raportu oddziaływania na środowisko, oraz ponowne wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia  i wydanie opinii przed wydaniem decyzji środowiskowej 
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Obwieszczenie
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Obwieszczenie  dot. uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.:   „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior  i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z  częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą”
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0082 Przewóz 
działki nr 30 i 31 km. 1  Przewóz
7 Znak sprawy
IUR.6220.4.2022
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
01.02.2022 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5208/1816/obwieszczenie-nr-iur622042022-wojta-gminy-cisek-z-1-lutego-2022-r-zawiadamiajace-strony-postepowania-w-sprawie-budowy-budynku-inwentarskiego-w-przewozie-o-przekazaniu-wojtowi-gminy-dwoch-uzupelnien-do-raportu-oddzialywania-na-srodowisko.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
10/2021, 14/2021, 16/2021, 29/2021, 32/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
01.02.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy