Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku

Uchwały z dnia 19 grudnia 2022 r. - XLIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLIX/275/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLIX.275.2022.2022-12-19.pdf (12,70MB)

 
XLIX/274/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLIX.274.2022.2022-12-19.pdf (290,34KB)

DzUWojOp.gif
XLIX/273/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.XLIX.273.2022.2022-12-19.pdf (169,96KB)

 
XLIX/272/2022 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”

PDFUchwała.XLIX.272.2022.2022-12-19.pdf (255,01KB)

DzUWojOp.gif
XLIX/271/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLIX.271.2022.2022-12-19.pdf (12,08MB)

 
XLIX/270/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.XLIX.270.2022.2022-12-19.pdf (2,45MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 28 listopada 2022 r. - XLVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLVIII/269/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLVIII.269.2022.2022-11-28.pdf (11,43MB)

 
XLVIII/268/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLVIII.268.2022.2022-11-28.pdf (856,54KB)

DzUWojOp.gif
XLVIII/267/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego poboru kruszywa z rzeki Odry

PDFUchwała.XLVIII.267.2022.2022-11-28.pdf (231,17KB)

 
XLVIII/266/2022 w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Cisek

PDFUchwała.XLVIII.266.2022.2022-11-28.pdf (3,13MB)

DzUWojOp.gif
XLVIII/265/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnym

PDFUchwała.XLVIII.265.2022.2022-11-28.pdf (168,11KB)

DzUWojOp.gif
XLVIII/264/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XLVIII.264.2022.2022-11-28.pdf (666,99KB)

DzUWojOp.gif
XLVIII/263/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XLVIII.263.2022.2022-11-28.pdf (178,63KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 24 października 2022 r. - XLVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLVII/262/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XLVII.262.2022.2022-10-24.pdf (232,72KB)

 
XLVII/261/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLVII.261.2022.2022-10-24.pdf (8,78MB)

 
XLVII/260/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLVII.260.2022.2022-10-24.pdf (794,39KB)

DzUWojOp.gif
XLVII/259/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XLVII.259.2022.2022-10-24.pdf (232,67KB)

 
XLVII/258/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XLVII.258.2022.2022-10-24.pdf (232,16KB)

 
XLVII/257/2022 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku"

PDFUchwała.XLVII.257.2022.2022-10-24.pdf (308,43KB)

 
XLVII/256/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cisek

PDFUchwała.XLVII.256.2022.2022-10-24.pdf (264,76KB)

DzUWojOp.gif
XLVII/255/2022 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku

PDFUchwała.XLVII.255.2022.2022-10-24.pdf (179,05KB)

 
XLVII/254/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2022 - 2024

PDFUchwała.XLVII.254.2022.2022-10-24.pdf (388,74KB)

 

 

Uchwały z dnia 27 września 2022 r. - XLVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLVI/253/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

PDFUchwała.XLVI.253.2022.2022-09-27.pdf (175,61KB)

 
XLVI/252/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLVI.252.2022.2022-09-27.pdf (8,05MB)

 
XLVI/251/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLVI.251.2022.2022-09-27.pdf (562,95KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 13 września 2022 r. - XLV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLV/250/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek

PDFUchwała.XLV.250.2022.2022-09-13.pdf (171,33KB)

DzUWojOp.gif
XLV/249/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLV.249.2022.2022-09-13.pdf (10,57MB)

 
XLV/248/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLV.248.2022.2022-09-13.pdf (792,85KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 25 lipca 2022 r. - XLIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLIV/247/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Głubczyce przez Gminę Cisek zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
PDFUchwała.XLIV.247.2022.2022-07-25.pdf (242,74KB)
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.III.4131.1.126.2022.ŻW.pdf (145,11KB)
 
XLIV/246/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLIV.246.2022.2022-07-25.pdf (10,41MB)

 
XLIV/245/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLIV.245.2022.2022-07-25.pdf (731,47KB)

DzUWojOp.gif
XLIV/244/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie Roszowicki Las stanowiącej własność Gminy Cisek

PDFUchwała.XLIV.244.2022.2022-07-25.pdf (165,86KB)

 
XLIV/243/2022 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle”
PDFUchwała.XLIV.243.2022.2022-07-25.pdf (260,08KB)
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.III.4131.1.125.2022.ŻW.pdf (136,19KB)
 
XLIV/242/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2022/2023

PDFUchwała.XLIV.242.2022.2022-07-25.pdf (163,98KB)

DzUWojOp.gif
XLIV/241/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze

PDFUchwała.XLIV.241.2022.2022-07-25.pdf (172,46KB)

DzUWojOp.gif
XLIV/240/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek

PDFUchwała.XLIV.240.2022.2022-07-25.pdf (37,15MB)

 

 

Uchwały z dnia 23 czerwca 2022 r. - XLIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLIII/239/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XLIII.239.2022.2022-06-23.pdf (241,02KB)

 
XLIII/238/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLIII.238.2022.2022-06-23.pdf (11,32MB)

 
XLIII/237/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLIII.237.2022.2022-06-23.pdf (487,88KB)

DzUWojOp.gif
XLIII/236/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XLIII.236.2022.2022-06-23.pdf (166,80KB)

 
XLIII/235/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisek

PDFUchwała.XLIII.235.2022.2022-06-23.pdf (166,52KB)

 
XLIII/234/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.XLIII.234.2022.2022-06-23.pdf (160,32KB)

 

 

Uchwały z dnia 30 maja 2022 r. - XLII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLII/233/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLII.233.2022.2022-05-30.pdf (12,50MB)

 
XLII/232/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLII.232.2022.2022-05-30.pdf (808,45KB)

DzUWojOp.gif
XLII/231/2022 w sprawie nadania wyróżnienia „Za Zasługi dla Gminy Cisek”

PDFUchwała.XLII.231.2022.2022-05-30.pdf (166,19KB)

 
XLII/230/2022 w sprawie nadania wyróżnienia „Za Zasługi dla Gminy Cisek”

PDFUchwała.XLII.230.2022.2022-05-30.pdf (165,38KB)

 
XLII/229/2022 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XLII.229.2022.2022-05-30.pdf (169,55KB)

DzUWojOp.gif
XLII/228/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cisek na lata 2022-2025

PDFUchwała.XLII.228.2022.2022-05-30.pdf (1,39MB)

 

 

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2022 r. - XLI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XLI/227/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XLI.227.2022.2022-04-28.pdf (4,02MB)

 
XLI/226/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XLI.226.2022.2022-04-28.pdf (582,18KB)

DzUWojOp.gif
XLI/225/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XLI.225.2022.2022-04-28.pdf (164,11KB)

 

 

Uchwały z dnia 4 kwietnia 2022 r. - XL sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XL/224/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XL.224.2022.2022-04-04.pdf (12,50MB)

 
XL/223/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XL.223.2022.2022-04-04.pdf (187,00KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 28 marca 2022 r. - XXXIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIX/222/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2022 roku

PDFUchwała.XXXIX.222.2022.2022-03-28.pdf (168,68KB)

 
XXXIX/221/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXIX.221.2022.2022-03-28.pdf (11,63MB)

 
XXXIX/220/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XXXIX.220.2022.2022-03-28.pdf (907,89KB)

DzUWojOp.gif
XXXIX/219/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2022

PDFUchwała.XXXIX.219.2022.2022-03-28.pdf (337,80KB)

DzUWojOp.gif
XXXIX/218/2022 sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XXXIX.218.2022.2022-03-28.pdf (167,06KB)

 
XXXIX/217/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek położone w obrębie Kobylice

PDFUchwała.XXXIX.217.2022.2022-03-28.pdf (164,65KB)

 
XXXIX/216/2022 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXIX.216.2022.2022-03-28.pdf (164,91KB)

DzUWojOp.gif
XXXIX/215/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025

PDFUchwała.XXXIX.215.2022.2022-03-28.pdf (1,83MB)

 

 

Uchwały z dnia 28 lutego 2022 r. - XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVIII/214/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVIII.214.2022.2022-02-28.pdf (4,96MB)

 
XXXVIII/213/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XXXVIII.213.2022.2022-02-28.pdf (755,30KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/212/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.212.2022.2022-02-28.pdf (166,81KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/211/2022 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

PDFUchwała.XXXVIII.211.2022.2022-02-28.pdf (225,20KB)

 

 

Uchwały z dnia 24 stycznia 2022 r. - XXXVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVII/210/2022  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.XXXVII.210.2020.2022-01-24.pdf (170,22KB)

 
XXXVII/209/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVII.209.2022.2022-01-24.pdf (3,61MB)

 
XXXVII/208/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XXXVII.208.2022.2022-01-24.pdf (813,30KB)

DzUWojOp.gif
XXXVII/207/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVII.207.2022.2022-01-24.pdf (240,17KB)

 
XXXVII/206/2022 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVII.206.2022.2022-01-24.pdf (168,27KB)

DzUWojOp.gif