Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców.
W okresie od 17 lutego do 3 marca 2022 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

Do dnia 17 marca 2022 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 24 marca 2022 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Do dnia 31 marca 2022 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 7 kwietnia do 19 maja 2022 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt; 
  2. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
  3. niepełnoprawność kandydata – 6 pkt; 
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 7.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 stycznia 2022.pdf (277,22KB)
PDFUchwala nr XXXIV.147.2017 sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkoł podstawowych.pdf (107,25KB)